sobota, 1 marca 2014

Można przyspieszyć czas kompilacji do 50%. Wszystkie szczegóły pod tymi linkami:
  • http://www.pzielinski.com/?p=1826
  • http://blogs.msdn.com/b/dotnet/archive/2012/10/18/an-easy-solution-for-improving-app-launch-performance.aspx
Działa to tylko w .NET 4.5. W aplikacjach ASP.NET jest to włączone domyślnie (aby wyłączyć trzeba wpisać do konfiguracji <compilation profileGuidedOptimizations="None" />).

Aby zoptymalizować proces kompilacji należy w kodzie umieścić następujący kod.

public App() 
{
    ProfileOptimization.SetProfileRoot(@"C:\MyAppFolder");
    ProfileOptimization.StartProfile("Startup.Profile");
}

0 komentarze :

Prześlij komentarz