sobota, 5 października 2013

Opcja ta służy do przeprowadzenia analizy kodu pod względem wydajności. Mamy do wyboru cztery rodzaje analizatorów:
  • CPU Sampling – zużycia procesora
  • Instrumentation – czas wykonania funkcji
  • .NET Memory Allocation – zużycie pamięci
  • Concurrency – śledzi ilość wątków
Inclusive Sample dotyczy funkcji, oraz wszystkich funkcji w niej wywoływanych.

Exclusive Samples nie bierze pod uwagę innych metod wywoływanych w ramach badanej metody, więc jeśli dana metoda tylko wywołuje inne metody wówczas wartość ta jest równa zero.

0 komentarze :

Prześlij komentarz