poniedziałek, 30 września 2013

Scenariusz użytkownika to spis postępowań użytkownika w celu zrealizowania danego przypadku użycia. Jeden przypadek użycia może posiadać jeden lub więcej scenariuszy użytkownika.

Scenariusz użytkownika posiada następujący szablon:

S(n).1. Opis
S(n).2. Wspierane procedury i procesy biznesowe
S(n).3. Użytkownicy
S(n).4. Warunki początkowe
S(n).5. Warunki końcowe
S(n).6. Przebieg główny (podstawowy)
S(n).7. Przebiegi alternatywne
S(n).8. Sytuacje wyjątkowe
S(n).9. Reguły
S(n).10. Wymagania niefunkcjonalne
S(n).11. Uwagi i pytania otwarte
gdzie (n) jest numerem scenariusza

Przykład nr 1:

S2.1. Opis:
Funkcja pozwala na wyświetlenie wszystkich kontaktów należących do danej grupy kontaktów.

S2.2. Wspierane procedury i procesy biznesowe
Możliwość zarządzania kontaktami oraz grupami kontaktów celem stworzenia kampanii informacyjnej.

S2.3. Użytkownicy
Pracownicy, kierownicy.

S2.4. Warunki początkowe
W systemie znajduje się przynajmniej jeden kontakt przypisany do przynajmniej jednej grupy kontaktów. Użytkownik posiada dostęp do modułu XXX.

S2.5. Warunki końcowe
System wyświetli kontakty oraz udostępni zestaw narzędzi do zarządzania nimi.

S2.6. Przebieg główny
S2.6-1. Użytkownik poprawnie zalogował się do systemu.
S2.6-2. Użytkownik klika na ikonkę „Kontakty”.
S2-6-3. System wyświetla dodatkowe opcje związane z zarządzaniem kontaktami wraz z pustą listą kontaktów.
S2.6-4. Użytkownik klika w listę rozwijalną „Wybierz grupę” i wybiera dowolną pozycję z tej listy.
S2.6-5. System wyświetla informację: „Trwa ładowanie”.
S2.6-6. System wyświetla całą listę kontaktów należących do wybranej grupy kontaktów.

S2.7. Przebiegi alternatywne
PA2.7-1. Użytkownik poprawnie zalogował się do systemu.
PA2.7-2. Użytkownik klika w ikonę „Grupy”.
PA2.7-3. System wyświetla informację: „Trwa ładowanie”.
PA2.7-4. System wyświetla listę wszystkich dostępnych grup kontaktów w systemie oraz wyświetla dodatkowe narzędzia do zarządzania tymi grupami.
PA2.7-5. Użytkownik zaznacza dowolny element na liście grup kontaktów.
PA2.7-6. System umożliwia dostęp do ikony „Wyświetl kontakty”.
PA2.7-7. Użytkownik klika w ikonę wyświetl kontakty.
PA2.7-8. System wyświetla informację: „Trwa ładowanie”.
PA2.7-9. System wyświetla całą listę kontaktów należących do wybranej grupy kontaktów.

S2.8. Sytuacje wyjątkowe
SW2.8.1-1. Utrata połączenia z serwerem w dowolnym elemencie scenariusza S2 oraz PA2.
SW2.8.1-2. System wyświetla komunikat o treści: „Nastąpił chwilowy problem z połączeniem. Proszę spróbować ponownie.”
SW2.8.1-3. Po odzyskaniu połączenia z serwerem system udostępnia widok początkowy systemu zgodny z widokiem tuż po poprawnym zalogowaniu użytkownika do systemu.

S2.9. Reguły
Wszystkie kontakty należące do danej grupy są widoczne i możliwe do zarządzania.

S2.10. Wymagania niefunkcjonalne
Czas wyświetlania się komunikatu: „Trwa ładowanie” nie może być dłuższy niż 3 sekundy (sprzęt na którym przeprowadzać należny testy spełnia wymogi opisane w załączniku nr. 1).

S2.11. Uwagi i pytania otwarte
Brak

0 komentarze :

Prześlij komentarz